πρακτική άσκηση home

Όροι Χρήσης

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα θα πρέπει να συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της. Γενικά Απαγορεύεται η αναδημοσίευση αγγελιών που υπάρχουν μέσα στο Vrespraktiki.gr Το Vrespraktiki.gr δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενο των αγγελιών. Ευθύνη για αυτό έχει η εκάστοτε εταιρεία. Εργοδότες Απαγορεύεται η δημιουργία λογαριασμού με πλαστά στοιχεία. Απαγορεύεται η δημιουργία δύο ή και περισσοτέρων λογαριασμών από μία εταιρεία. Απαγορεύεται η εξαπάτηση των φοιτητών μέσα από τις αγγελίες. Απαγορεύεται η προσθήκη αγγελίας για κάποια άλλη εταιρεία εκτός τις ιδίας. Απαγορεύεται η διαφήμιση μέσα από τις αγγελίες. Η εταιρεία αποδέχεται να δημoσiεύουμε τα προσωπικά της στοιχεία Διεύθυνση,Email,τηλέφωνο,Fax,Url στο Vrespraktiki.gr Η Vrespraktiki διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους όρους χρήσης, καθώς και τις τιμές ή τα πακέτα πληρωμής αυτής της ιστοσελίδας. Κάθε αγγελία μετά το πέρας δύο μηνών γίνεται ανενεργή. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να την ενεργοποιήσει πάλι.