πρακτική άσκηση home

Οι τιμές μας

1 Αγγελία
Για να καταχωρήσετε μία αγγελία το κόστος ανέρχεται στα 50€. Ο χρόνος παραμονής της αγγελίας στο site μας θα είναι 2 μήνες.
Μέχρι 10 Αγγελίες
Για να καταχωρήσετε παραπάνω από 1 αγγελίες στο site μας το κόστος ανέρχεται στα 200€. Ο χρόνος παραμονής τους στο site μας θα είναι 1 χρόνος.