πρακτική άσκηση home

Ποιοι Είμαστε

Μέσω της πρακτικής άσκησης επιτυγχάνεται η πρώτη επαφή των φοιτητών με την αγορά εργασίας,η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας πάνω στο αντικείμενο τους, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης. Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία εύρεσης μιας ευκαιρίας στην αγορά εργασίας εμπνευστήκαμε την κατασκευή αυτού του site ώστε να καλυφθεί το κενό μεταξύ εργοδότη και φοιτητή. Σκοπός του Vrespraktiki.gr είναι να καθιερωθεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους σπουδαστές όσο και για τις εταιρείες στην από κοινού τους προσπάθεια για συνεργασία.

Γενικές Πληροφορίες

Ο κάθε εργοδότης καταβάλλει στο σπουδαστή το 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (ΣΣΕ) και εισπράττει από τον ΟΑΕΔ το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλε. (Για περισσότερα δείτε στον ΟΑΕΔ)

Δημοσιεύσεις

Είμαστε περήφανοι που μπορέσαμε όλο αυτό το διάστημα να βοηθήσουμε αρκετούς φοιτητές να κάνουν την πρακτική τους άσκηση αλλά και εταιρείες να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Προσπαθούμε συνεχώς για το καλύτερο.
Δείτε μας στην Ελευθεροτυπία

Ευχαριστίες

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Outofbounds.gr όχι μόνο γιατί προχώρησαν με επιτυχία στον σχεδιασμό και την δημιουργία του site μας καθώς και την ανάπτυξη μιας πολυσύνθετης εφαρμογής η οποία κρίνεται καθημερινά απο τους εκατοντάδες επισκέπτες μας με κολακευτικά λόγια αλλά κυρίως γιατί με την συμμπεριφορά και τις πράξεις τους κατά την περίοδο παραγωγής στάθηκαν αρωγοί ποικιλοτρόπως στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός site το οποίο δεν έχει όμοιο του στην χώρα μας.